Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Đurđica Cekinović - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Histologija, perinatalni citomegalovirusni encefalitis