Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Zvonko Rumboldt - Članstva

Profesionalne udruge/društva:

American Assocation for the Advancement of Science
American College of Clinical Pharmacology
American Heart Association
American Society of Clinical Pharmacology and Therapeutics
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
New York Academy of Science
Arhiv za higijenu rada i toksiologiju
Croatian Medical Journal
Matičnog povjerenstva za područje medicine, stomatologije i farmacije
Hrvatski liječnički zbor
Hrvatsko društvo za hipertenziju
Societa Italiana di Cardiologia