Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Zvonko Rumboldt - Aktivnosti


Aktivnosti vezane za struku


član i glavni koordinator za biomedicinske znanosti
Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu

dekan
Medicinski fakultet u Splitu
1997. - 2001.

član
Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost RH
1996. - 1999.

prodekan
Medicinski fakultet u Zagrebu
1994. - 1997.