Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi


Miljenko Bilen - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Turistička geografija, Međunarodna i domaća tržišta roba i usluga