Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Gordana Čanadi-Jurešić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Medicinska kemija i biokemija, masne kiseline i polifenoli u regeneraciji i reparaciji tkiva