Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Marko Čupić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
- 2002
Diplomirani inženjer na smjeru računarstva

 
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
Magistar znanosti na smjeru računarstva