Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Ivana Ćavar

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Tehnologija prometa i transport
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Fakultet prometnih znanosti
Ulica: Vukelićeva 4
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: