Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Osobni podaci


Mate Dabro

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Elektrotehnika
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Stručni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, PP HE JUG, Split
Ulica:I. Gundulića 42/IV
Grad:21000 Split
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 0038521405605
GSM 0038598287411
E-mail adresa: