Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija


Mirko Polonijo - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Projektivna geometrija
Kolegij se predaje kao izborni na trećoj i četvrtoj godini studija, PMF-MO.

Euklidski prostori
Kolegij se predaje u trećem semestru studija Matematika, PMF-MO.

Modeli geometrije
Kolegij se predaje u četvrtom semestru studija Matematika, PMF-MO.