Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija


Mirko Polonijo - Nastavne aktivnosti

Natrag na popis nastavnih aktivnosti

Projektivna geometrija
Kolegij se predaje kao izborni na trećoj i četvrtoj godini studija, PMF-MO.

Predavanja: 60
Vježbe: 60