Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi


Karin Doolan

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Sociologija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilište u Zadru
Ulica:
Grad:23000 Zadar
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: