Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Dario Đerđa

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Pravo
Akademski stupanj: Doc. dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Pravni fakultet, Rijeka
Ulica:Hahlić
Grad:51000 Rijeka
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: