Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Damir Fabijanić

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Kliničke medicinske znanosti
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Izvanredni profesor


Kontakt adresa

Ustanova:Klinika za unutranje bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, KBC Split
Ulica:Spinčićeva 1
Grad:21000 Split
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +38521556766
E-mail adresa: