Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Biografija


Ivan Prpić - Nastavne aktivnosti

Natrag na popis nastavnih aktivnosti

Uvod u političku znanost
Temeljna je zadaća Uvoda u političku znanost kao opće teorijske, propedeutičke politološke discipline da ispostavi i objasni određujuće kategorije i fenomene politike.

Školska godina OD/DO: 2003/2004

URL: http://161.53.122.5/EasyWeb.asp?pcpid=234
Predavači/ce:
Tonči Kursar