Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Joško Radej - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
- 1997
Doktor znanosti na smjeru računarstva

 
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
1965 - 1968
Magistar znanosi na smjeru elektronike

 
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
- 1965
Diplomirani inženjer elektrotehnike