Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Joško Radej - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Digitalna elektronika
Brojevni sustavi i kodovi. Logički sklopovi. Booleova algebra. Integrirani logički sklopovi. Minimizacija logičkih funkcija. Utjecaj električkih parametara. Kombinacijski moduli i modularne mreže. Dekoder, multipleksor, permanentna memorija, programirljivo logičko polje. Projektiranje logičkih funkcija pomoću standardnih modula. Bistabili. Sekvencijski sklopovi. Registri i brojila. Digitalna aritmetika. Digitalno-analogna i analogno-digitalna pretvorba. Prijenos, generiranje i oblikovanje digitalnih signala. Poluvodičke statičke i dinamičke memorije.

Poslijediplomska nastava

Sustavi za rad u stvarnom vremenu
Računalni sustavi s nametnutim vremenskim ograničenjima: primjena, definicijske značajke i klasifikacija sustava. Sustavi sa strogim i ublaženim ograničenjima. Modeliranje sustava vremenski zavisnim Petrijevim mrežama. Strukturiranje programa, oblikovanje i pridjeljivanje programskih zadataka. Programski sustavi ugrađenih računala. Klasifikacija postupaka raspoređivanja zadataka. Jedno i višeprocesorsko statičko raspoređivanje. Višeprocesorsko dinamičko raspoređivanje. Optimalnost raspoređivanja. Sigurnost, pouzdanost i neosjetljivost sustava na pogreške. Postupci oporavka od pogrešaka. Programska, sklopovska i vremenska zalihost sustava. Postupci sinkronizacije takta u povezanim sustavima. Kriteriji ispravnosti i pragmatika sinkronizma