Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Fran Galetić

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Ekonomija
Akademski stupanj: Dipl. oec.
Zvanje: Asistent


Kontakt adresa

Ustanova:Ekonomski fakultet u Zagrebu
Ulica:Trg J.F. Kennedya 6
Grad: Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 01 / 2383-331
E-mail adresa: