Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Tihana Galinac Grbac

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Računarstvo
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Tehnički fakultet u Rijeci
Ulica:Vukovarska 58
Grad:51000 Rijeka
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 051/651 583
E-mail adresa: