Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Vlasta Gilić

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Kliničke medicinske znanosti
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Znanstveni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilište u Zadru
Ulica:Obala kralja Petra Krešimira IV, br. 2
Grad:23000 Zadar
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 385 (0)23 300-850
E-mail adresa: