Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Boris Rakvin - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Molekulska struktura i dinamika sustava s paramagnetskim česticama

Elektronska spinska rezonancija u sustavima s paramagnetskim česticama