Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Boris Rakvin - Projekti

Natrag na pregled projekata

Molekulska struktura i dinamika sustava s paramagnetskim česticama
Šifra projekta: 098-0982915-2939
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Voditelj projekta: Boris Rakvin