Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Boris Rakvin - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Molekularna fizika, fizika čvrstog stanja i ESR spektroskopija