Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Danijela Grozdanić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 2000
Magistar znanosti na području fizike

 
Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1989
Diplomirani inženjer fizike