Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Dinka Grubišić - Biografija

Dr.sc. Dinka Grubišić rođena je 13. listopada 1972. u Novoj Gradiški, gdje je pohađala osnovnu školu te srednju školu matematičko-informatičkog usmjerenja. Godine 1991. upisuje Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer Zaštite bilja. Tijekom dodiplomskog studija nagrađena je nagradom dekana za postignuti uspjeh. Diplomirala je 1995, a od 1996. do danas uposlena je kao znanstveni novak na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Tijekom 1996. upisuje poslijediplomski studij iz Zaštite bilja. Magistarski rad pod naslovom ŤIstraživanje entomofaune korovne vrste Abutilon theophrasti Med.ť obranila je 2001. na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Odlukom Fakultetskog vijeća od 20.11.2001. izabrana je u istraživačko zvanje Ťasistentať bez natječaja i predmeta.
Doktorsku disertaciju pod naslovom ťGlobodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) Behrens, 1975 (Nematoda: Heteroderidae) – novi član nematofaune u Republici Hrvatskojť obranila je na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006.
Sudjelovala je u izvođenju vježbi na predmetima ŤEntomologija s fitofarmacijomť, ŤPrimjenjena zoologijať i ŤNematologijať te modula ŤSpecijalna zoologijať. Na predmetima ŤPrimjenjena zoologijať i ŤNematologijať te modulu ŤSpecijalna zoologijať samostalno sudjeluje u izvođenju određenih tematskih jedinica.
Bila je voditelj 3 diplomska rada, a u 4 diplomska rada član povjerenstva.
Bila je suradnik u nekoliko znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata, vodila je više stručnih zadataka unutar djelatnosti Zavoda, a trenutno je voditelj VIP projekta i suradnik na projektu MZOŠ (178-1782066-2081).
Tijekom rada na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju, odlazi na znanstveno-stručna usavršavanja u Švicarsku (International Institute of Biological Control, Delémont), SAD (Purdue University, Department of Entomology, West Lafayete, Indiana te Foreign Disease - Weed Science Research Unit/USDA, Frederick), Nizozemsku (Wageningen University, Laboratory of Nematology, Wageningen) i Austriju (AGES, Institute für Phytomedizin, Wien).
Tijekom rada objavila je 16 znanstvenih i stručnih radova. Aktivno je sudjelovala na 4 međunarodna i 2 nacionalna znanstvena skupa. Član je Hrvatskog društva biljne zaštite, Hrvatskog entomološkog društva, Hrvatskog agronomskog društva i European Society of Nematologists.