Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Dinka Grubišić - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Istraživanje vrste Globodera rostochiensis Woll. u Hrvatskoj

Integrirane mjere zaštite od tehnoloških štetnika jabuke