Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Osobni podaci


Marijan Gržan

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Elektrotehnika
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilište u Zadru
Ulica:Ul. Mihovila Pavlinovića bb
Grad:23000 Zadar
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. (+385 23) 200 501;
GSM +385 98 208 268
E-mail adresa: