Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Ivanka Habuš Jerčić

Područje znanosti: Biotehničke znanosti
Polje znanosti: Agronomija
Akademski stupanj: Dipl. ing.
Zvanje: Znanstveni novak


Kontakt adresa

Ustanova:Agronomski fakultet
Ulica:Svetošimunska cesta 25
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatksa
Brojevi telefona:Tel. 01/239 3850
E-mail adresa: