Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Vlado Halusek - Biografija

Vlado Halusek je rođen 11. ožujka 1963. u Podravskim Sesvetama. Oženjen je i ima troje djece. Osnovnu školu završio je 1978. u Kloštru Podravskom, a srednju 1982. u Kemijsko-tehnološkom obrazovnom centru u Zagrebu. Na Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu upisao se 1982. godine. Diplomirao je u redovnom roku, 1987. godine i stekao zvanje profesor fizike i matematike. Magistrirao je u travnju 2006., na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije u Splitu, obranom znanstvenog rada pod naslovom: "Učinci konstruktivistički usmjerene nastave fizike" te stekao naziv magistar didaktike prirodnih znanosti, usmjerenje fizika. Počeo je raditi još kao student četvrte godine u Školskom centru "Rade Končar" u Zagrebu gdje je predavao matematiku odraslim polaznicima koji su se doškolovali uz rad. Kao apsolvent, 1986. godine, zaposlio se u Osnovnoj školi Kloštar Podravski gdje neprekidno radi do danas. U toj školi stekao je 22 godine radnog iskustva u nastavi fizike i matematike. Povremeno predaje fiziku u Gimnaziji dr. Ivana Kranjčeva u Đurđevcu. Od 2006./2007. akademske godine radi kao vanjski suradnik na Učiteljskom fakultetu u Osijeku gdje predaje metodiku nastave matematike. Od 2007./2008. akademske godine, kao vanjski suradnik predaje matematiku u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Upisan je u registar znanstvenika pod matičnim brojem 286046. Suradnik je na višegodišnjem znanstvenom projektu pod brojem 0119266: "Edukacijska istraživanja u fizici i matematici" (Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu). Godine 2002. unaprijeđen je u zvanje učitelja mentora, a 2007. u učitelja savjetnika. Zavod za unapređivanje školstva izabrao ga je, 2002. godine, za voditelja Županijskog aktiva učitelja fizike Koprivničko-križevačke županije i tu dužnost neprekidno obavlja. Dvije godine za redom, 2000. i 2001., imenovan je od Hrvatskog fizikalnog društva za profesora-pratitelja učenika u ljetnoj školi fizike. Na državnim natjecanjima iz fizike, njegovi su učenici u razdoblju od osam godina (1999. - 2006.) osvojili dva treća, jedno drugo i tri prva mjesta u konkurenciji samostalnih učeničkih radova po čemu su najuspješniji u Republici Hrvatskoj. Aktivno sudjeluje u radu stručnih skupova za voditelje županijskih stručnih aktiva pri čemu je prezentirao više primjera dobre prakse u sklopu uvođenja HNOS-a. Također aktivno sudjeluje u radu hrvatskih simpozija o nastavi fizike gdje je održao više plenarnih izlaganja. Objavio je desetak stručnih i znanstvenih radova iz područja odgojnih znanosti, fizike, matematike i informatike. Iako se primarno bavi obrazovanjem u području fizike i matematike, aktivno djeluje i u području tehnike gdje je prijavio nekoliko patenata u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo. Jedan od patenata, "Centralno hlađenje prostorija", odnosi se na područje energetike. Za potrebe nadarenih učenika osmislio je program rada pod nazivom "Mladi inovatori" kroz koji svoje inovatorske sposobnosti prenosi na učenike osnovne škole i gimnazije koji su pod njegovim mentorstvom prijavili tri patenata. U svojoj radnoj i životnoj okolini stalno radi na popularizaciji fizike, astronomije i tehnike kroz razna predavanja, radio-emisije, organizacije posjeta raznim stručnim ustanovama te kroz razne druge oblike za što je više puta dobio nagradu Općine Podravske Sesvete. Za svoj rad bio je dva puta na primanju kod ministra znanosti, obrazovanja i športa i više puta kod župana Koprivničko-križevačke županije. Dobio je desetak priznanja od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za vrstan rad s učenicima.
Za promicanje pedagoške teorije i prakse nagrađen je Državnom nagradom "Ivan Filipović", 2008. godine.