Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Vlado Halusek - Osobni podaci

Privatna adresa

Ulica
Trg kralja Tomislava 3
Grad
48363 Podravske Sesvete
Država
Hrvatska

Brojevi telefona
Tel. 048819301
GSM 0981882717

E-mail adresa