Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Boris Ročić - Zaposlenja

Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac

 
Medicinski fakultet, Zagreb
Odjel / Odsjek: Katedra za internu medicinu