Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Dean Rosenzweig - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Matematika 1
Kolegij se predaje u prvom semestru studija, FSB.

Matematika 2
Kolegij se predaje u drugom semestru studija, FSB.

Matematika 3
Kolegij se predaje u trećem semestru studija, FSB.

Matematika 4
Kolegij se predaje u četvrtom semestru studija, FSB.

Poslijediplomska nastava

Analiza protokola u kriptografiji
Protokoli u kriptografiji
Kolegij se predaje na postdiplomskom studiju, FSB.