Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Dean Rosenzweig - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Logičke osnove matematike i računarstva

Logičke i matematičke osnove računarstva