Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Dean Rosenzweig - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Zagrebačka burza. Apstraktni strojevi. Protokoli u kriptografiji. Hibridna modalna logika. Unificirana analiza kripto sintakse.