Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Pavao Rudan - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Medicinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1974
Doktor medicinskih znanosti

 
Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1968
Magistar bioloških znanosti

 
Medicinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1966
Doktor medicine

 
Trajna izobrazba

Doctorat
Universite Paris VII (Pariz, Francuska)
de Specialite en Anthropologie Biologique
1972
 

Diplome
Universite Paris VII (Pariz, Francuska)
de Etudes Approfondies de Sciences Biologiques - Mention: Biologie Animale (Anthropologie Biologique)
1971