Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Pavao Rudan - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

FF - studij antropologije
Uvod u antropologiju - obvezni predmet na I.godini studija

Poslijediplomska nastava

Jezična komunikacija i kognitivna neuroznanost
ANTROPOLOGIJA – POPULACIJSKA BIOLOGIJA ČOVJEKA Kolegij prikazuje temeljni predmet antropologije kao prirodne znanosti i njezino uže stručno područje – populacijsku biologiju čovjeka kao integrativne multidisciplinarne znanosti u današnjem redukcionističkom znanstvenom svijetu. Prikazom razvoja povijesnih spoznaja i etapa prve, druge i treće biološke revolucije studenti će se upoznati s nastajanjem temeljnih informacija o prirodi antropologijske znanosti i njezinim užim stručnim područjima, o istraživačkim dilemama i različitim teorijama evolucije čovjeka, o potrebi holističkog analitičkog pristupa koji se u suvremenoj antropologiji pokazao najproduktivnijim. Studenti će se upoznati s prikazom filogenetskih analiza, njihovih mogućnosti, ali i ograničenja te evolucijskom značenju «kratkotrajnih» i «dugotrajnih» adaptacijskih procesa. Upoznat će se s biološkim, biokulturnim i sociokulturnim osobitostima različitih ljudskih skupina i njihovoj međupopulacijskoj varijabilnosti kao adaptacijskom odgovoru na utjecaje čimbenika okoline. Bit će prikazani modeli studija suvremenih ljudskih populacija i mogućnosti teorijskih procjena utjecaja genetičkih i/ili ekoloških čimbenika s obzirom na fenotipsku izražajnost kompleksnih osobina.

Medicinski fakultet -
Doktorski studij "BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO": Medicinska antropologija