Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Pavao Rudan - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: problemi morfoloških (fenotipskih) varijacija - funkcionalna analiza; antropološko-anatomska metodologija; antropologijska istraživanja populacijske strukture holističkim analitičkim pristupom - analize bioloških (mono i polifaktorijelno determiniranih), biokulturnih (migracijskih, demografskih, izonimskih) i kulturnih (lingvističkih) svojstava na populacijskoj razini; primjena antropologijskih istraživalačkih spoznaja.