Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Božidar Rus

Područje znanosti: Biotehničke znanosti
Polje znanosti: Agronomija
Akademski stupanj: Dipl. ing.
Zvanje: Znanstveni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:Agronomski fakultet
Ulica:Svetošimunska cesta 25
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +385 01 239 3753
E-mail adresa: