Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Edouard Ivanjko

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Elektrotehnika
Akademski stupanj: Doc. dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Fakultet prometnih znanosti
Ulica:Vukelićeva 4
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +385 1 245 7921
E-mail adresa: