Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Edouard Ivanjko - Nastavne aktivnosti

Natrag na popis nastavnih aktivnosti

Elektrotehnika
Coulombov zakon. Električno polje. Gaussov zakon. Vektor električnog pomaka. Vodiči u elektrostatičkom polju. Električno polje u dielektricima. Energija i sila u elektrostatičkom polju. Statički elektricitet u svakodnevnoj praksi. Osnovni zakoni istosmjerne struje. Električni krug i elementi. Električne mreže i drugi Kirchhoffov zakon. Magnetsko polje istosmjernih struja. Osnovni zakoni. Tvari u magnetskom polju. Vremenski promjenjivo električno i magnetsko polje. Maxwellove jednadžbe. Opće jednadžbe električnih mreža s vremenski promjenjivim strujama. Monofazne i višefazne mreže. Princip prijenosa energije. Prijelazne pojave.

Predavanja: 45