Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Edouard Ivanjko - Nastavne aktivnosti

Natrag na popis nastavnih aktivnosti

Algoritmi i programiranje
Algoritam kao postupak rješavanja problema. Osnovne strukture podataka. Apstraktni tipovi podataka. Algoritmi uređivanja podataka. Algoritmi pretraživanja. Rješavanje algebarskih transcedentnih jednadžbi. Sustavi linearnih jednadžbi. Interpolacija i aproksimacija funkcija. Operacije s matricama. Numeričko integriranje. Rješavanje običnih diferencijalnih jednadžbi. Generiranje slučajnih brojeva. Algoritmi rješavanja problema na grafu. Složenost algoritama. Sastavljanje, programiranje i implementacija simboličkih i numeričkih algoritama.

Predavanja: 30