Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Osobni podaci


Nikša Jajac

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Ekonomija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Znanstveni novak


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet
Ulica:Matice hrvatske 15
Grad:21000 Split
Država:
Republika Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +38521303382
E-mail adresa: