Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Andrijana Jusup

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Filologija
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Asistent


Kontakt adresa

Ustanova:Sveušilište u Zadru
Ulica:Obala kralja Petra Krešimira IV, 2
Grad:23000 Zadar
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 023/200 - 717
E-mail adresa: