Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Milena Kabalin - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Čimbenici zdravlja, obiteljska medicina