Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Mia Kalogjera

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Povijest umjetnosti
Akademski stupanj: Dipl. prof.
Zvanje: Znanstveni novak


Kontakt adresa

Ustanova:Filozofski fakultet
Ulica:Omladinska 14
Grad:51000 Rijeka
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: