Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Ana Sliepčević - Aktivnosti


Aktivnosti vezane za struku


predsjednica Hrvatskog društva za konstruktivnu geometriju i kompjutorsku grafiku
2000. - danas

predstojnica Zavoda za matematiku na Građevinskom fakultetu
Građevinski fakultet Zagreb
2000. - danas