Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Ana Sliepčević - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Prirodoslovno-matematički fakultet - Matematički odjel
Sveučilište u Zagrebu
- 1998.
Doktor znanosti, područje matematika

 
Prirodoslovno-matematički fakultet - Matematički odjel
Sveučilište u Zagrebu
1970. - 1980.
Maggistar znanosti, područje matematika

 
Prirodoslovno-matematički fakultet - Matematički odjel
Sveučilište u Zagrebu
1966. - 1970.
Diplomirani inženjer matematike

 
Srednja škola

Gimnazija u Vukovaru
Vukovar
1962. - 1966.

 
Osnovna škola

Vukovar
1954. - 1962.