Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Ana Sliepčević - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Geometrija, euklidska geometrija, hiperbolička geometrija, izotropna geometrija