Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Marina Klačmer Čalopa - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
2002. - 2005.
Magistar znanosti, područje: financije poduzeća

 
Fakultet za turistički i hotelski menadžment
Opatija
1995. - 2000.
Dodiplomski studij