Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Mladen Obad Šćitaroci - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

URBANIZAM II
povijest gradograditeljstva do kraja 19. stoljeća, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, redoviti kolegij, akad.god. 1994./95.-2007./08., predavanja, 5. semestar, satnica: 30+0

PARKOVNA ARHITEKTURA
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, obvezni kolegij, akad.god. 2000./01.-2006./07., predavanja+radionica, 4. semestar, satnica: 15+15

PERIVOJNA ARHITEKTURA
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Studij arhitekture i urbanizma, preddiplomski studij, obvezni kolegij, od akad.god. 2007./08., 5. semestar, satnica: 15+0

POVIJEST PERIVOJNE ARHITEKTURE
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, preddiplomski studij, obvezni kolegij, od akad.god. 2005./06., 1. semestar, satnica: 15+15; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izborni kolegij, od akad.god. 2008./09., 7.-9. semestar, satnica: 15+0

POVIJEST EUROPSKOG URBANIZMA
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Studij arhitekture i urbanizma, diplomski studij, obvezni kolegij, od akad.god. 2008./09., 7. semestar, satnica: 15+0

SUVREMENA PERIVOJNA ARHITEKTURA
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Studij arhitekture i urbanizma, diplomski studij, izborni kolegij, od akad.god. 2008./09., 7.-9. semestar, satnica: 15+0

ZAŠTITA I OBNOVA POVIJESNIH PERIVOJA
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Studij arhitekture i urbanizma, diplomski studij, izborni kolegij, od akad.god. 2008./09., 7.-9. semestar, satnica: 15+0

VRTNA UMJETNOST
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izborni kolegij, ak.god. 1989./90.–1999./00., 5. i 6. semestar, satnica: 15+0

Poslijediplomska nastava

POVIJEST LIKOVNIH UMJETNOSTI I PEJZAŽNOG OBLIKOVANJA
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij Oblikovanje parkovnih i prirodnih rekreacijskih objekata, akad.god. 1989./90.-2004./05.)

POVIJEST I TEORIJA URBANISTIČKOG PLANIRANJA
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij Prostorno planiranje, urbanizam i parkovna arhitektura, akad.god. 1997./98.-2005./06.

POVIJEST I TEORIJA VRTNE UMJETNOSTI
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij Prostorno planiranje, urbanizam i parkovna arhitektura, akad.god. 1997./98.-2005./06.

ZAŠTITA PARKOVNOG NASLIJEĐA
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij Prostorno planiranje, urbanizam i parkovna arhitektura, akad.god. 1997./98.-2006./07.

URBANISTIČKI ASPEKTI OČUVANJA GRADITELJSKE I PRIRODNE BAŠTINE
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij Graditeljsko naslijeđe, akad.god. 1997./98.-2006./07.

TEORIJA I PROJEKTIRANJE PEJZAŽNE ARHITEKTURE
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij Prostorno planiranje, urbanizam i parkovna arhitektura, obvezni kolegij, od akad.god. 2010./11.)