Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Marko Lacković

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Elektrotehnika
Akademski stupanj: Doc. dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:IBM Hrvatska d.o.o.
Ulica:Miramarska 23
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: